Podróże z Pileckim – spotkania z historią

Program PODRÓŻE Z PILECKIM jest realizowany przez Stowarzyszenie Auschwitz Memento w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”. To cykl 30 pokazów autorskich fabularyzowanego filmu dokumentalnego „Pilecki” w małych miejscowościach z dala od dużych centrów kultury (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie do 20 tysięcy mieszkańców) w województwach małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim i mazowieckim. Oferta obejmuje projekcję filmu, spotkanie z jego twórcami, prezentację książki „Pilecki. Śladami mojego taty” (Znak Horyzont 2015). Program „Kultura Dostępna” stwarza możliwość organizowania spotkań autorskich w małych ośrodkach, dla organizatorów jak i dla uczestników udział w spotkaniach jest bezpłatny. Formuła proponowanego przez nas pokazu filmu połączonego ze spotkaniem z autorami książek wynika z praktyki licznych spotkań z widzami i czytelnikami, którzy chętniej przyjdą na film, ale potem mają potrzebę pogłębienia swej wiedzy i wolą porozmawiać o książce.

Odbiorcami naszej oferty mogą być wszyscy niezależnie od wieku (ze względu na tematykę wyłączamy jedynie udział dzieci do 12 lat), statusu materialnego, wykształcenia, niepełnosprawności. Adresujemy przede wszystkim ten projekt do mieszkańców Polski powiatowej, a nawet gminnej, na co dzień żyjących z dala od centrów kultury i życia kulturalnego.

Krąg odbiorców, do którego adresowana jest oferta zależy głównie od naszych lokalnych partnerów (Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, szkoła, parafia, organizacja pozarządowa), bowiem nasz sposób opowiadania o polskich bohaterach i wartościach, na których opierali swą niezłomność i którym pozostali wierni nie tworzy żadnych barier.

Film i publikacje zawierają elementy edukacyjne szczególnie otwarci będziemy na spotkania z młodzieżą szkolną. Podstawowym założeniem pozostaje jednak wykazanie w organizacji spotkania aktywności przez społeczność lokalną.