Członkowie Stowarzyszenia Auschwitz Memento w trasie

z Brak komentarzy

Szanowni Państwo! Rozpoczynamy właśnie wielkie turnee po Polsce. Zobaczycie autorów książek i twórców filmowych związanych z naszą organizacją. „Podróże z Pileckim” oraz „Cena Wolności” to zupełnie nowe, poparte badaniami naukowymi spojrzenie na bohaterów II wojny światowej. Do niedawna byli oni wykluczeni z pamięci zbiorowej Polaków. Na stronie www.auschwitzmemento.pl zaprezentowano pierwsze plakaty, wkrótce oczywiście pokażemy ich znacznie więcej!